آزمون‌های برنامه‌ای، چرا و چگونه؟

آزمون های برنامه‌ای، چرا و چگونه؟ حتما شما هم شنیده اید که در سال کنکور باید در آزمون های برنامه ای شرکت کرد،‌ برخی از شما هم در سال های قبل در آزمون ها شرکت داشته اید. در این مطلب میخواهیم بدانیم که چرا باید در آزمون های برنامه ای شرکت کرد. ۱- حجم زیاد مطالب در سال کنکور: امسال شما باید همزمان با مطالعه‌ی درس های سال دوازدهم، که در بیشتر درس ها حجم بیشتری از سال دهم و یازدهم دارند، درس‌های پایه را هم مطالعه کنید و این…

ادامه مطلب

در آزمون‌ها حواستون پرت میشه؟

دقت

شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که بعد از امتحان، دچار افسوس شوید که با وجودی که پاسخ ها را می دانستید، به دلیل بی دقتی نتوانستید به سوال ها پاسخ صحیح دهید. البته بی دقتی انواع متفاوتی دارد؛ ندیدن قسمت هایی از صورت سوال، اشتباه های محاسبات و… برخی از انواع بی دقتی  هستند.اگر کنکوری هستید و قرار است در یکی از آزمون های علمی شرکت کنید، بدانید که برای موفقیت در تحصیل، داشتن اطلاعات علمی کافی نیست. استفاده از مهارت هایی که بتواند میزان بهره‌وری ما از…

ادامه مطلب