خانه / اولیا مدارس

اولیا مدارس

با کارنامه ی فرزند خود چگونه برخورد کنیم؟

فصل امتحانات رو به پایان است و موعد تحویل کارنامه نزدیک؛ سوالی که اغلب برای خانواده ها پیش می آید اینست که چگونه با کارنامه فرزندمان برخورد کنیم؟   ما سعی میکنیم در این متن به بیانی ساده پاسخی اجمالی به این پرسش دهیم.

ادامه نوشته »