پنج استراتژی برای حذف عادات بد

حذف عادت های بد

عادات آموخته می‌شوند، پس می‌توانید آن‌ها را فراموش کنید. هر چیزی که قابل یادگیری است قابل فراموش کردن نیز هست. اگر می‌خواهید زندگی خود را به مسیر جدیدی هدایت کنید، ابتدا باید لنگر عادات بد که باعث غرق شدنتان می‌شود را بیرون بیاورید. کلید کار این است که هدفتان را آنقدر بزرگ و ارزشمند انتخاب کنید تا بر تمایل شما به لذت سریع غلبه کند. برای این کار به برنامه‌ای جدید نیاز دارید. موارد زیر بازی را به نفع شما تغییر می‌دهند: ۱- اسلحه لازم را مشخص کنید به فهرست…

ادامه مطلب