آزمون‌های برنامه‌ای، چرا و چگونه؟

آزمون های برنامه‌ای، چرا و چگونه؟ حتما شما هم شنیده اید که در سال کنکور باید در آزمون های برنامه ای شرکت کرد،‌ برخی از شما هم در سال های قبل در آزمون ها شرکت داشته اید. در این مطلب میخواهیم بدانیم که چرا باید در آزمون های برنامه ای شرکت کرد. ۱- حجم زیاد مطالب در سال کنکور: امسال شما باید همزمان با مطالعه‌ی درس های سال دوازدهم، که در بیشتر درس ها حجم بیشتری از سال دهم و یازدهم دارند، درس‌های پایه را هم مطالعه کنید و این…

ادامه مطلب