۶ روش مطالعه در یک نگاه

شش روش مطالعه

در این مطلب ۶ روش مطالعه را با هم بررسی و مقایسه میکنیم. شما از کدام روش در مطالعه استفاده می کنید؟

خواندن بدون نوشتن:

روش نادرست مطالعه است. مطالعه فرآیندی فعال و پویا است و برای نیل به این هدف باید از تمام حواس خود برای درک صحیح مطالب استفاده کرد. باید با چشمان خود مطالب را خواند، باید در زمان مورد نیاز مطالب را بلند بلند ادا کرد و نکات مهم را یادداشت کرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگیر شده و حضوری فعال و همه جانبه در یادگیری داشت و هم در هنگام مورد نیاز، خصوصاً قبل از امتحان، بتوان از روی نوشته ها مرور کرد و خیلی سریع مطالب مهم را مجدداً به خاطر سپرد.

خط کشیدن زیر نکات مهم:

این روش شاید نسبت به روش قبلی بهتر باشد ولی روش کاملی برای مطالعه نیست چرا که در این روش بعضی از افراد بجای آنکه تمرکز و توجه بر روی یادگیری و درک مطالب داشته باشند، ذهنشان معطوف به خط کشیدن زیر نکات مهم میگردد. حداقل روش صحیح خط کشیدن زیر نکات مهم به این صورت است که «ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را کاملا درک کنند و سپس زیر نکات مهم خط بکشند نه آنکه در کتاب به دنبال نکات مهم بگردند تا زیر آن را خط بکشند»

حاشیه نویسی:

این روش نسبت به دو روش قبلی بهتر است ولی بازهم روشی کامل برای درک عمیق مطالب و خواندن کتب درسی نیست ولی میتواند برای یادگیری مطالبی که از اهمیتی چندان برخوردار نیستند مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه نویسی:

در این روش شما مطالب را میخوانید و آنچه را که درک کرده اید به صورت خلاصه بر روی دفتری یادداشت میکنید که این روش برای مطالعه مناسب است و از روشهای قبلی بهتر میباشد چرا که در این روش ابتدا مطالب را درک کرده سپس آنها را یادداشت میکنید اما بازهم بهترین روش برای خواندن نیست.

کلید برداری:

کلید برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نکات مهم است. در این روش شما بعد از درک مطالب، به صورت کلیدی نکات مهم را یادداشت میکنید و در واقع کلمه کلیدی، کوتاهترین، راحتترین، بهترین و پرمعنیترین کلمهای است که با دیدن آن، مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده میشود.

 نقشه ذهنی:

این روش بهترین شیوه برای یادگیریِ خصوصاً فراگیری مطالب درسی است. در این روش شما مطالب را میخوانید و بعد از درکِ حقیقی آنها، نکات مهم را به زبان خودتان و به صورت کلیدی یادداشت میکنید و سپس کلمات کلیدی را بر روی نقشه ذهنی مینویسید (در واقع نوشته های خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهی میکنید و نکات اصلی و فرعی را مشخص میکنید) تا در دفعات بعد به جای دوباره خوانی کتاب، فقط به نقشه ذهنی مراجعه کرده و با دیدن کلمات کلیدی نوشته شده بر روی نقشه ذهنی، آنها را خیلی سریع مرور کنید. این روش درصد موفقیت تحصیلی شما را تا حدود بسیار زیادی افزایش میدهد و درس خواندن را بسیار آسان میکند و بازدهی مطالعه را افزایش میدهد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید