روز خوب برنامه‌ای من

برنامه ریزی خوب

سؤال کاملاً روشن و واضح است. اگر بتوانید یکی از روز‌های دلخواه پیشِ رو را در بهترین شرایط ممکن شکل دهید، برنامه‌های‌تان در این روز چه ویژگی‌هایی دارد؟

این‌که تصور شفافی از یک روز خوب برنامه‌ای در ذهن داشته باشید با این مفهوم که برنامه‌های دقیقی نیز برای ساختن یک روز خوب داشته باشید هم‌معنی است. گویی «خواستن، توانستن است» را با تغییر جزئی به «خواستن، ساختن است» تبدیل کرده باشید.

یک روز خوب برنامه‌ای با بیدار شدن پرانرژی از خواب آغاز می‌شود و با پشت سر گذاشتن حداقل ۱۴ ساعت کار هدفمند و اصولی به ساعت خواب پایان روز می‌رسد. این‌که فاصله‌ی بیدار شدن از خواب تا به خواب رفتن را چگونه برنامه‌ریزی کرده باشید، ویژگی‌های روز خوب برنامه‌ای‌تان را مشخص خواهد کرد.

برای داشتن یک روز خوب برنامه‌ای باید تصویر واضحی از آن را به روی کاغذ آورید. با ابزار ثبت پیش‌بینی‌ها و تصمیمات می‌توانید طرح کلی این روز را رقم بزنید و باقی مسیر را با تلاش و سخت‌کوشی در جهت ساختن آن گام بردارید.

«بیدار شدن به موقع، ورزش برای شادابی، شروع دقیق فعالیت‌ها، استراحت‌های برنامه‌ریزی‌شده، حضور فعال در مدرسه، مطالعه‌ی درس هر روز در عصر همان روز، بازه‌های مطالعه‌ی کارآمد، لذت بردن از جمع‌های دوستانه در مدرسه و خانه، مرور مفید، بازیابی‌های برنامه‌ای، حرکت مداوم و پرشور در جهت رسیدن به اهداف آموزشی، پیشرفت و پیشرفت و…»

این موضوعات با عبور از روز خوب برنامه‌‌ای می‌خواهند به ماه و سال خوب برنامه‌ای برسند. باید به ادامه یافتن آن‌ها کمک کنیم.

پست های مرتبط

پیام بگذارید